Dr Bach Beech

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

BEECH (Fagus sylvatica) Bok. 

"Från allvetare till bättre vetande." Har med tolerans att göra.

Dr. Bach: "För den typ av människor som har svårt att motstå att kritisera andra för deras sätt att agera, tala och göra saker och ting."

Beech-typer är intoleranta personer, som inte ens försöker förstå eller ge utrymme för andras tillkortakommanden. I stället för att söka efter andras goda egenskaper, beter de sig som privatdeckare som är ute efter att finna fällande bevis emot "den misstänkte". Denna felsökande och kritiska attityd hänger ihop med att de saknar ödmjukhet och förmåga till inlevelse i andras omständigheter. De förbiser ofta det faktum att inte alla har haft de fördelar som de själva haft, eller lyckats skaffa sig de erfarenheter som de själva har. Ibland kan sådana struntsaker som andras små egenheter driva dem till tålmodets bristningsgräns och deras irritation saknar alla proportioner. Denna tendens att kritisera gör att de med tiden blir ganska ensamma människor, för de stänger sig ute från en vänlig och tolererande gemenskap med andra medmänniskor.                                                                                                                                
Dr Bach: ”För dem som känner ett behov av att kunna se mer av det goda och vackra i sin omgivning och som behöver utveckla förmågan att se det spirande goda i till synes negativa saker och händelseförlopp. På så vis kan de utveckla en tolerans, ett överseende och en större förståelse för de olika sätt varje individ använder sig av för att nå sin egen slutliga fullkomning”.

I obalans: Intolerans. Försöker inte förstå eller tillåta andras tillkortakommanden. Kritiska, saknar ödmjukhet och sympati. Arrogant, överlägsen och självbelåten. Kräver exakthet, ordning och disciplin. Irriterad och frustrerad. Intellektuell stelhet och trångsynhet. Har en förmåga att se det negativa hos en person eller situation och klagar ständigt över andra. Känner förtret över andras små vanor och egenheter. På grund av sin kritiska inställning blir denna typ av individ ofta isolerad. Benägen att lida av såväl inre som yttre rigiditet och spänningar.

I balans: Ökad tolerans och medkänsla, förlåtande gentemot andra. Ökad respekt för andra människors åsikter och värderingar. Kan se det positiva hos människor och situationer. Bra medel för känslomässigt "avstängda" personer eftersom upplösandet av dessa blockeringar har en förmåga att öppna hjärtat och medlidandet. Större medvetenhet om sina egna fel och brister, ödmjukhet. Befrielse från låsta fördomar och förutfattade meningar. Avslappning och frihet från inre spänningar. 

Din värld är inte alla andras värld. Din verklighet är inte alla andras verklighet. Livets innersta hemligheter rör inte faktorer som "rätt" eller "fel", utan har mera med kärlek, medkänsla och förtröstan att göra. Kom ut ur din privata och inlåsta värld! Se verkligheten ur andras synvinkel också. Försök att verkligen känna och förstå vad de upplever. Älska dem! Var sensitiv! Förlåt dem! Respektera dem! Släpp taget om dina perfektions-ideal, både för dig själv och andra, så ska du se hur dina spänningar börjar att släppa.

Beech-energin hjälper till att öppna upp för vårt verkliga jag och den stora helheten. Vi får större förståelse för att vi alla är här på jorden för att genomföra vår uppgift och våra uppgifter är olika.

Tänkvärt: "Jag väljer att se möjligheter och låter andra se sina möjligheter."

Storlek: 20 ml