Dr Bach Chicory

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

CHICORY (Cichorium intybus) Vägvårda.

"Från krävande kärlek till kravlöst givande av kärlek." Har med givande att göra. 

Överdrivet intrång och inblandning i andras liv. Egoistiskt grundad omsorg om andra. 

Dr Bach: ”Chicory är för de individer som tänker mycket på andras behov men som har en tendens att överdriva sin omsorg när det gäller barn, släktingar och vänner. De hittar alltid något som bör åtgärdas och rättas till, de tillrättavisar och påpekar alltid sådant som de anser vara fel och de njuter av att göra det. Deras önskan är att de människor som de tar hand om, alltid ska vara i deras närhet”.

Chicory-individer kan utåt tyckas vara omtänksamma och självuppoffrande, men i själva verket drivs de av något helt annat. Den "kärlek" de uppvisar är i grunden ett förklätt ägande- och dominansbehov, ett självcentrerat, egoistiskt begär. Deras överbeskyddande aktiviteter pågår ständigt. Vanligtvis vill de ha sina skyddslingar i närheten, så att de kan styra och ställa i deras liv. De gör detta genom att kritisera och tjata om vad de gör för fel och vad de borde göra i stället. När de inte får sin vilja igenom, kan de slå om, söka sympati och spela martyr-rollen: "Tänk på vad jag har fått gå igenom för din skull....Hur kan du göra så mot mig....Du är verkligen skyldig mig att...." osv. Här visar sig deras sk kärlek för vad den egentligen är: en utpräglad egoism som gör vad som helst för att dominera sina närmaste. För att uppnå sitt syfte, att kontrollera, drar de sig inte för att använda sig av självmedömkan, hysteriska utbrott eller andra former av manipulation. 

I obalans: Uppoffring som täckmantel för själviskhet, martyrtyp. Kritisk, tillrättavisande och felsökande gentemot andra. Kräver andras uppmärksamhet, dominerande. Överbeskyddande, vill hålla de närmaste nära sig. Kan låtsas vara sjuk för att få sympati. Ställer stora krav på andra. Använder självmedömkan, hot, gråt för att manipulera och få sin vilja igenom. Dränerar andras energi. Känsla av att vara ratad, inte vara uppskattad. Lättsårad. 

I balans: Genuin och ovillkorlig kärlek till sina närmaste. Uttrycker omsorg, utan att göra intrång och verka kvävande. Avstår från olika former av egoistisk manipulation. Generös livshållning. Bistår andra genom att uppmuntra och inge mod. Kunna ge utan att förvänta sig något tillbaka.  

Någonstans inom dig längtar du efter kärlek och erkännande men du kommer inte att uppleva detta genom att dominera andras liv, vilket snarare har en motsatt verkan. De försöker ta sig ur din kvävande omsorg. Lita på att kärleken finns inom dig. Du behöver inte kräva den från andra. När du ger utan tanke på gentjänster kommer inre tomrum att fyllas ut. Du måste ge upp din extrema egoism om du vill uppleva kärlek och värme från andra. Ta steg som ökar din individualitet och självkänsla, tex genom att du ger dig ensam ut på en resa. Träna dig i att ofta ge uttryck för din respekt för andras integritet genom att tex säga: "Du vet säkert bäst vad du behöver göra".

Tänkvärt: Jag accepterar andras individualitet. Jag älskar andra som de är. Jag är känslig för och medveten om andras behov av självständighet.

Den kravlösa kärleken är högst av allt, du får älska dina närmaste så mycket du vill, gör det och njut av att se dem lyckliga och fria. Deras liv är deras ansvar, du är enbart ansvarig för ditt eget liv.

 

Storlek: 20 ml