Dr Bach Crab Apple

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

CRAB APPLE (Malus pumila) Vildapel.

"Från tvångsmässig ordning till inre ordning."  Har med renhet att göra.

Känsla av fysisk eller psykisk orenhet. Mentala fobier eller fixeringar.

Dr Bach: ”Crab apple är ett renande medel för dem som upplever att de har något orent inom sig. Hos en del kan det gälla något ganska oväsentligt, hos andra kan det vara fråga om en allvarlig sjukdom, som praktiskt taget ignoreras eftersom de är helt fixerade vid något annat. I båda fallen är de angelägna att bli fria från det som upptar deras tanke och helandet tycks vara av avgörande betydelse för dem. Detta medel renar i de fall individen tror sig ha anledning att misstänka att något gift kommit in i kroppen och därför måste drivas ut.” 

I obalans: Obehagkänsla vid fysisk beröring. Känsla av kroppslig eller psykisk orenhet; äckelkänslor inför egna personen. Fixa idéer, fobier. Självfördömande, självförakt, skuld och skamkänslor. Petig, hänger upp sig på struntsaker (bagateller). Bakterie- och bacillskräck, tvättar sig ofta. Städmani. Saknar känsla för propotioner, vad som är viktigt respektive oväsentligt. 

I balans: Kroppslig rening från gifter, mediciner, eller droger. Återvunnen fysisk och mental renhetskänsla. Förmåga till kontroll över tankelivet. Upprättad känsla för propotioner. Återgång till "naturlig" livsföring. Accepterar sig själv och kan betrakta sina begränsningar och skavanker med kärleksfull humor. Kan bryta sina renlighetssfobier och bejaka sig själv.

Jag älskar och accepterar mig själv. Jag är ren till både kropp och själ. Jag accepterar mina ofullkomligheter som något naturligt. Jag bestämmer över mina tankar. Jag accepterar renande på djupet.

Förstå att äckel och orenhetskänslor inför din kropp är klar psykiskt betingat. Det innebär att yttre aktiviteter såsom att tvätta sig, städa osv inte bidrar till någon egentlig lösning. Tvärtom kan dessa aktiviteter mera verka som ett befästande och bekräftelse på problemet. Bemöt din situation på den nivå där den har sina rötter, dvs på ett djupare mentalt plan. Detta kan du göra genom att tex meditation, visualiseringar, positiva afffirmationer eller andra agerande som helar på djupet. När väl ditt inre är helat, kommer de yttre symtomen att försvinna naturligt och spontant.  

Tänkvärt: "Jag väljer att se balans i allt."

Storlek: 20 ml