Dr Bach Elm

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

ELM (Ulmus procera) Alm.

"Från självkritisk till inre självkänsla." Har med ansvar att göra.

Missmod, utmattning och stress pga inre perfektionskrav eller yttre ansvarsuppgifter. En känsla av otillräcklighet.  

Dr Bach: ”Elm är avsett för sådana individer som utför ett bra arbete, som följer sin livskallelse och hoppas på att kunna åstadkomma något av stor betydelse. Ofta gäller det något som gagnar mänskligheten. Ibland förekommer perioder av depression, då de upplever att den uppgift de har tagit på sig är alltför svår och ligger utanför möjligheternas ram.” 

Elm-individer känner sig ibland överväldigande av sitt arbete och sina ansvarsuppgifter. Känslan av att resultatet av deras ansträngningar är otillräckligt framkallar i dem ett tillstånd av missmod och utmattning. Ofta är Elm-individerna mycket kunniga, kapabla, effektiva och intuitiva. De har ofta viktiga positioner i samhället, dessa förtroendeposter tilldelas dem till följd av deras förmåga, klokhet och visdom. När de en gång etablerat sig på en arbetsplats blir de närmast oumbärliga där. Deras styrka ligger bla i deras medvetenhet om den egna kapaciteten och livsuppgiften. Trots denna inre visshet uppstår dock emellanåt perioder då de upplever att deras ansvar är en alltför tung börda att bära. Dessa självtvivel får dem att känna sig svaga och slutkörda. Men detta svaghetstillstånd är bara tillfälligt. Det är bara en temporär självförtroende-svacka, även om det känns nog så svår medan den varar. Den här obalansen kan av personen upplevas mycket obehaglig eftersom personen är van att klara allt de tar sig an. Som väl är brukar inte detta missmod vara särskilt länge. Deras inre övertygelse och kallelsevisshet gör att de snabbt återhämtar sig igen. 

I obalans: Stark ansvarskänsla. Missmod och nedstämdhet. Känsla av misslyckande och otillräcklighet. Känsla av att överväldigas av ansvarsuppgifter. Fysisk och psykisk utmattning. Tillfällig självförtroende-brist. Frustrering pga egna fullkomlighets- och perfektionskrav. Men alla symtom är endast temporära.

I balans: Övervinner känslan av otillräcklighet. Får nytt mod, inspiration och krafter. Återfår självförtroendet. Arbetsglädjen övertar perfektionskravens plats. Förmåga att ta sig själv på allvar, utan att bli överdrivet seriös och spänd. Man ser problemet i deras rätta förhållande.

Fullkomlighet är inte främst ett idealistiskt mål, utan något som kan manifesteras och uttryckas även i de enkla steg och handlingar som leder mot det stora målet. Fullkomlighet är således något som hör både det innevarande ögonblicket och framtiden till. Som Elm-individ bör du koncentrera dig på det förstnämnda, så att du inte blockeras av den synbara konflikten mellan nuet och den framtida, önskade destinationen. Lär dig att leva NU i det stora målet. Lär dig att delegera en del av dina ansvarsuppgifter till andra. Planera in stunder för "kvalificerad lättja", stunder då du kan vara lat på ett för dig tilltalande sätt. Kom ihåg att du som individ också har förpliktelser mot dig själv. 

Tänkvärt: "Jag får bara så mycket jag klarar av."

Storlek: 20 ml