Dr Bach Gentian

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

GENTIAN (Gentianella amarella) Ängsgentiana. 

Denna energi hjälper tvivlaren, från tvivel till tilltro. Har med tro att göra.

Depression med känd orsak. Psykiskt nedslagen och ger lätt upp vid motgångar.

Dr Bach: ”Energin från Gentian behövs när personen är skeptisk, pessimistisk och lätt tappar modet. Blir besviken över problem och berättar gärna om sina tvivel. Energin från Gentian gör att tron återvänder och man får kraft att försöka igen. Stärker tron att allt inte längre är nattsvart, kan ana ett ljus som skymtar i horisonten."

Allmän negativitet, djup depression och mörk melankoli kännetecknar Gentian-individer. De blir lätt modfällda när något går på tok eller när de ställs inför svårigheter. Minsta hinder kan fylla dem med tvivel och besvikelse och göra att de ger upp. Vad de inte förstår är att det är deras egen brist på förtröstan och insikt som gör att de har svårt att besegra de hinder som i deras inbillning tycks oöverstigliga. De vägrar att inse att det är deras eget negativa sinneslag som gång efter gång attraherar beskymmersamma omständigheter. För Gentian-individer är det avgörande att de kommer till insikt om att motgångar kan brukas kreativt, som redskap för personlig utveckling. 

I obalans: Depression med känd orsak. Självtvivel; "Jag kommer säkert att misslyckas". Avsaknad av tilltro, optimism och förtröstan. Missmod pga osäkerhet. Ger lätt upp vid minsta motgång. Melankolisk sinnesstämning. Negativa attityder, skepsis. Pessimistiskt livsperspektiv. Påverkar andra med sin negativism. 

I balans: Sunt accepterande av motgångar och hinder. "Det finns inga misslyckande om man har gjort sitt bästa." Ljusare livssyn, hoppfullhet. Optimism, "allt kommer att bli bra". Förtröstan, "allt är möjligt". Ökad entusiasm. Större uthållighet. Påverkar andra med sin optimism. Inga hinder eller utmaningar är för stora. Man ser ljuset i mörkret och förmedlar detta till andra. 

Jag tar ansvar för att skapa min egen verklighet. Jag fortsätter framåt trots bakslag och motgångar. Jag tar emot svårigheter som lärare, som vill lära mig något värdefullt. Jag attraherar goda omständigheter genom min positiva inställning. Jag tror att allt som händer mig, för mig framåt i rätt riktning.

Du behöver olika former av skydd mot din egen instabilitet; något utanför dig själv som gör det svårt för dig att ge upp allt för lätt. Detta kan ske på olika sätt. Ett alternativa kan vara att du engagerar dig i någon form av lagsport, teamwork eller något annat där andra är beroende av din kontinuitet och ditt ansvarstagande. Att "svika" blir då allt för svårt för dig att du hellre slutför din uppgift än ger upp vid minsta motgång. För dagbok där du uttrycker ditt inre med ord. Dagboksanteckningar kan bidraga till att du objektivt kan betrakta dig själv och din osäkerhet på avstånd. 

Tänkvärt: "Jag väljer att se att de stora insikterna kommer ur svåra upplevelser. Jag väljer att tacka för alla upplevelser och ser ljuset framför mig."

Obalans i Gentian beror ofta på att personen vägrar att låta sig styras av sitt högre jag. Släpp tvivlet och du kommer att röra dig framåt med tillförsikt och glädje. Livet är till för att levas i lycka och glädje.

Storlek: 20 ml