Dr Bach Gorse

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

GORSE (Ulex europaeus) Ärttörne.

"Från uppgivenhet till framåtanda." Har med hopp att göra.

Uppgivenhet och förtvivlan. Djup hopplöshet och pessimism inför framtiden. 

Dr Bach: ”Individer som lider av mycket stor hopplöshet. De har givit upp hoppet att något mer kan göras för dem. Andra människors påverkan eller deras egen önskan att vara andra till lags kan leda dem till att pröva olika behandlingar, men på samma gång försäkrar de sin omgivning att det inte finns mycket hopp om lindring."

Gorse-medlet behöver de sjuka som efter många misslyckade behandlingar givit upp hoppet om tillfrisknande. De tror inte att det finns något mer man kan göra och därför känner de att de är tvungna att bära sin smärta och sitt lidande under resten av sitt liv. Faktum är att de ser livet som ett lidande, ett kors som de kallats att bära. Men trots att de tycker att det är meningslöst att pröva fler behandlingar, är de villiga att "försöka en gång till", om inte annat för att göra en familjemedlem eller vän till viljes. Medlet är verksamt där man, efter en lång tids sjukdom utan märkbar förbättring, behöver ett förnyat hopp om tillfrisknande. Att väcka det slumrande hoppet är ju alltid det första steget mot läkedom och hälsa. Gorse bör också användas när personen är övertygad om att han/hon bär på en ärftlig defekt och därmed tycks dömd till ett livslångt lidande, en inställning som kan leda till kronisk depression. 

I obalans: Extrem uppgivenhet, hopplöshet. (Det är ingen idé att försöka.) Pessimistiska förväntningar pga tidigare besvikelser. Resignation, apati, melankoli. Känsla av att "ödet dömt dem till livslångt lidande". Ger upp för motgångar. Bristande intresse för tillfrisknande, viljesvag. Agerar bara för att vara andra till lags. Kroppslig slöhet, overksam, livlöst ansiktsuttryck, ringar under ögonen.  

I balans: Förnyat hopp, nyväckt optimism. Förmåga att upptäcka nya möjligheter mitt i svårigheten. Positiva förväntningar, känslomässig befrielse från tidigare misslyckanden och besvikelser. Ny förtröstan om tillfrisknande. Ökad emotionell kraft och entusiasm. övertygelse om att allt ordnar sig till slut. Inser att attityden av hopplöshet verkat som hinder för tillfrisknandet. Insikt om förmågan att påverka sin egen situation till det bättre.

Jag kommer att kunna besegra alla svårigheter. Jag trotsar förväntansfullt alla hinder. Jag är övertygad om ett tillfrisknande. Jag accepterar att livet innehåller både dalar och bergstoppar. Jag bevarar mitt hopp trots svårigheter.

En person som lever sitt liv i ett rum med alla gardiner fördragna, lever i mörkret. Ljuset når inte in. Psykologiskt sett är det så som Gorseindividen lever. Vad kan du göra då? På något sätt måste du släppa in ljuset i ditt liv! Du behöver "hjälpa dig själv" till att få kontakt med tillvarons ljusstrålar. Vilka steg du än tar, så ta ett steg i taget och i riktning mot ljuset. Låt ljuset nå dig gradvis, du är inte redo för stora och dramatiska skeenden i detta läge. Bli en "glädje-samlare". Begrunda och anteckna allt som du kan vara tacksam över. Träna dig i att lägga märke till hur mycket positivt som livet trots allt inrymmer. Öppna dina ögon!

Tänkvärt: "Det finns inga hopplösa fall, det finns alltid något att göra. Hoppet är läkande, med hopp kan under ske." 

Storlek: 20 ml