Dr Bach Heather

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

HEATHER (Calluna vulgaris) Ljung.

"Från behövande barn till förstående vuxen." Har med förståelse att göra.

Självupptagenhet och självmedömkan. Pratar mycket men är en dålig lyssnare. Ogillar att vara ensam.

Dr Bach: ”Dessa individer söker konstant kontakt med första tillgängliga person, eftersom de känner en nödvändighet av att diskutera sina angelägenheter med andra oavsett vilka dessa är. De har en tendens att bli mycket olyckliga om de tvingas vara ensamma under en längre tid”.

Heather-personer är alltid bekymrade över sin livssituation. Deras tankevärld är alltid fylld av personliga problem, vilka oftast är av en ganska trivial natur. Allting cirklar kring dem själva och de är helt absorberade i sina privata omständigheter. I stället för att behålla sina problem för sig själva, vill de gärna samtala om dem med andra, för att väcka deras medlidande men också för att ge uttryck åt sin egen självmedömkan. Oavsett vilket ämne som diskuteras, lyckas de alltid styra samtalet till att gälla dem själva och deras svårigheter. När det pratar är det vanligt att de kommer väldigt nära den tilltalade och talar alldeles inpå den, något som många upplever som obehagligt. Deras överdrivna självupptagenhet suger musten av dem som tvingas lyssna på dem. Efter samtalet, kan den som lyssnat på Heather-personens självcentrerade svada, känna sig alldeles utmattad. Deras djupt rotade själviskhet gör att de kan ta till vilka medel som helst för att inte bli lämnade ensamma och för att försäkra sig om att någon att tala med finns till hands.  

I obalans: Pratsamma hypokondriker. Gör en höna utav en fjäder. Självupptagna, vill stå i centrum. Suger kraften ur människor genom sitt oupphörliga prat om egna problem. Dåliga lyssnare, saknar intresse för andra. Självmedömkan, önskan om att väcka andras medlidande. Kommer ofta från ett hem som saknat emotionell värme vilket givit barnet en emotionell undernäring. Ett värdefullt medel i en individs tidiga andliga utveckling, då man ställs ansikte mot ansikte med sitt ego och känner ett ständigt behov att prata om alla sina inre upplevelser.

I balans: Minskad självupptagenhet. Ökad förmåga att lyssna på och ha förståelse för andra. Kan tolerera bättre att vara ensam. Minskat beroende av andra. Försöker inte att manipulera andra för att få uppmärksamhet. Förutsättningslös och osjälvisk kärlek. Villkorslös kärlek. 

Det är en missuppfattning som du har att ensamhet är något hemskt som till varje pris bör undvikas. Tvärtom! Det är i ensamheten som just du kan börja upptäcka att ditt inre börjar att formas på djupet. Allt för länge har du dränerat andras energi genom att själviskt kräva deras uppmärksamhet. Acceptera stunder av ensamhet och lär dig att upptäcka dess välsignelser. Själslig styrka mognar just från ensamheten. Öva gärna i att lyssna på andra utan att avbryta. 

Tänkvärt: "Jag får allt jag behöver, jag är fri." 

Storlek: 20 ml