Dr Bach Holly

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

HOLLY (Ilex aquifolium) Järnek.

"Från hjärtlöshet till generositet." Har med kärlek att göra.

Tillstånd av hat, avundsjuka, svartsjuka, misstänksamhet.

Dr Bach: ”Holly är ett lämpligt medel för sådana individer som ibland angrips av känslor som svartsjuka, avundsjuka, misstänksamhet, hat, raseri och ilska. Inom sig kan de lida mycket, även om det ofta inte finns någon verklig orsak till deras olycklighet och missnöje." 

Holly är motmedel mot hat i olika former. Hat kan betraktas som den fundamentala orsaken till varje svårighet i livet, eftersom hat är motsatsen till kärlek och kärleken är den största kraften i världen. Det är omöjligt att vara rädd, svartsjuk, intolerant eller deprimerad om man verkligen älskar och känner sig älskad. Hat är frånvaro av kärlek precis som mörker är frånvaro av ljus. Hat ger näring åt osäkerhet, aggressivitet, svatsjuka, avund och misstänksamhet. Hat framkallar missförstånd, bitterhet, förakt, dåligt humör och vrede gentemot våra medmänniskor. Holly-medlet har en omvandlande och transformerande effekt på alla dessa negativa tillstånd.

I obalans: Alla former av hat, svartsjuka, avundsjuka, misstänksamhet, bitterhet. Överkänslighet för verkliga eller inbillade förolämpningar. Stängt hjärta i motsats till känslan av öppenhet och kärlek. Kan vara hänsynslös, aggressiv och våldsam. Förringar andra i sitt hjärta. Kan ibland ej känna något alls. Ser ner på sina medmänniskor. 

I balans: Ökad glädje, tolerans och hänsynsfullhet. Förmåga att ge kärlek utan att kräva gentjänster, villkorslös kärlek "den högsta form av energi". Generös livsinställning; ökad förmåga att glädjas och ta del av andras glädjeämnen och framgångar. Större öppenhet. Läkande av hat, misstänksamhet, avund etc. Skydd mot destruktiva tankar, känslor och beteenden. Skapar och lever i inre harmoni. 

Så mycket av det som kallas "kärlek" är bara en förtäckt form av egoism och ha-begär. Verklig kärlek ger utan tanke på att få tillbaka. Verklig kärlek är villkorslös till sin natur och finner sin glädje i att få ge till dem som behöver. Hatet och egen-kärleken säger: "Ge mig! Jag kräver!" Den sanna kärleken säger: "Låt mig få ge dig kärlek." När du börjar praktisera "Ge-kärleken" kommer du att finna ett ökat tillflöde av värme och kärlek i ditt eget liv. 

Tänkvärt: "Jag väljer att öppna mitt hjärta, lever i harmoni och utstrålar kärlek. Jag glädjer mig åt andras framgång."

Holly representerar "Den Gudomliga Kärleken" bortom allt mänskligt förstånd, den kärlek som omfattar alltet. Den högsta form av energi av vilken vi alla lever, människor, djur och växter. Holly-energin är vårt sanna livselixir, vår största läkekraft, starkast drivkraft, eviga sanning, medvetandet om alltings enhet. Om inte denna urkraft får komma till uttryck slår den över i motsatsen, negativitet, hat och isolering. Den djupaste orsak till världens onska, detta är också grogrund för sjukdom.

Moder Teresa lär ha sagt: "Det finns mer behov av kärlek i världen, än behov av bröd."

 

Storlek: 20 ml