Dr Bach Cerato

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

CERATO (Ceratostigma willmottiana) Kinesisk blåblomma. 

"Från obeslutsamhet till vishet." Har med intuition att göra.

Överdrivet rådsökande och ständig beslutsvånda pga bristande självförtroende och tillit till det egna omdömet. 

Dr Bach: ”Cerato är medlet för dem som inte har tillräckligt självförtroende för att kunna fatta sina egna beslut. De söker hela tiden råd från andra och leds då ofta in på fel spår”.

Tvivel på sin egen förmåga betecknar Cerato-människorna. Den bristande självtilliten driver dem ständigt till att fråga andra till råds. Trots att de svar de får, ofta går emot deras eget inre omdöme, har de en klar benägenhet att låta sig dirigeras av andras åsikter. Denna tendens till att imitera är så markant att det ibland är möjligt att se vem de nyss har varit i kontakt med.  På grund av sitt ständiga rådsökande kan de upplevas som synnerligen besvärande, tjatiga och dränerande av andra. 

I obalans: Överdrivet rådfrågande, brist på ”sunt förnuft”. Dåligt självförtroende. Tvivel på eget omdöme och den egna förmågan. Pratsam, kommer jämt med frågor om råd. Överdriven informationshunger utan att informationen används till något. Tendenser att imitera sin omgivning. Handlar efter andras råd även om dessa går emot egen inre övertygelse.

I balans: Ökad intuitiv förmåga. Förstärkt självförtroende. Större självständighet. Ökad tilltro till det egna omdömet. Vågar lita mer på sin egen inre röst. Kan bättre använda information och kunskap på ett kreativt sätt.

För de flesta människor är sökandet efter svar något positivt och nödvändigt, men för Cerato-människan kompliceras situationen mera, ju fler "svar" han/hon får. Acceptera helt fullt att du har en identitet, en egen inre visdom, att du kan avlyssna ditt eget innersta och att din egen känsla inför olika problem är viktigare än andras råd. Utveckla kontakten med din inre röst genom att avsätta tid för stillhet och meditation. Gör upp en aktivitetsplan för nästkommande dag innan du går till sängs. Besluta idag vad du ska göra imorgon. På detta sätt för du in konkret beslutsfattande som en naturlig och integrerad del av ditt vardagsliv. 

Tänkvärt: "Jag litar på min inre röst. Jag har förtroende för min egen förmåga. Jag vet vad som är rätt för mig. Jag kan själv styra mitt liv och är min egen ledare."

Storlek: 20 ml