Dr Bach Sweet Chestnut

Ordinarie pris 224 kr

Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

SWEET CHESTNUT (Castanea sativa) Äkta Kastanj. Extrem ångest. Känsla av att stå på gränsen till ett totalt samanbrott.

"Från mörker till ljus." 

Dr Bach: ”Sweet chestnut är lämpad för de individer som upplever ångesten så stor att den framstår som outhärdlig. När det känns som om kropp och själ nått sina yttersta gränser och inget annat än total tillintetgörelse finns kvar”.

När kropp och själ befinner sig i ett tillstånd av sammanbrott och det tycks som om allt ljus har slocknat. När förtvivlan är total och man känner sig övergiven och uppfylld av mörker och ångest. När man lider med en intensitet som verkar vara långt utöver vad någon kan uthärda. Ja, då är Sweet Chestnut det medel som kan ge lindring. Detta svåra tillstånd liknar det som Agrimony-typen upplever, på så sätt att även Sweet Chestnut-typen döljer sin belägenhet för utomstående. Skillnaden är att då det gäller Sweet Chestnut-tillståndet är ångesten betydligt starkare och allvarligare. En person beskrev sin situation så här; "Jag vet vad det innebär att drivas in i en värld där man ser utan att se och hör utan att höra, där den person som står en närmast ändå är miljontals mil därifrån och där inte ens döden kan komma till en undsättning." En annan person beskrev; "Jag känner det som om jag kommit till slutet av allting.... framtiden är höljd i ett komplett mörker. Jag har inget hopp, ingen ro. Jag befinner mig i ett totalt tomrum och är så ensam."

I obalans: Outhärdlig lamslående ångest och mental förtvivlan. Har nått sin gräns. Känsla av att nästan vara förintad. Total hopplöshet och desperation. Psykisk och fysisk utmattning. Känsla av att vara förlorad och övergiven. Hyser inget hopp inför framtiden. Ser allt i svart.

I balans: Återvinner själslig balans och inre lugn. Kan känna ny tillförsikt till livet och den egna situationen. Ångesten förlorar sitt grepp över personen. Fysisk och psykisk avspänning. Förnyad styrka och kraft. Återupprättad tilltro inför framtiden. Transformation, där den mörka erfarenheten ses som en viktig del av ens vidare utveckling som människa. 

  • Jag överlämnar mig till den inre omvandlingsprocessen. 
  • Jag litar på att kärleken i tillvaron ska föra mig igenom.
  • Jag förtröstar  på att ljuset ska övervinna mörkret.
  • Jag ser optimistiskt på framtiden.
  • Min befrielse väntar inom räckhåll.

Det som under svåra stunder ser ut att vara slutet på allt, är ofta i själva verket ett slags psykiska "födslovåndor", som i sitt sköte bär embryot till något nytt. Många har beskrivit detta skeende som en metamorfos, en inre förvandling, som fört dem från en ytlig livsexistens till en djupare, rikare och innerligare. Låt därför dina positiva affirmationer bli ditt sätt att proklamera den nya dagens ljus, medan det fortfarande är mörkt runt omkring dig. Ångesten är inte det slutgiltiga.

Försök få kontakt med någon som upplevt vad du går igenom. I själva verket är en sådan person den enda människa som verkligen kan förstå vad du går igenom. Bara detta att träffa och samtala med någon som verkligen vet och förstår kan vara en djup terapeutisk erfarenhet. 

Tänkvärt: "När nöden är störst är hjälpen närmast. Jag låter mig ledas av en högre kraft."

Känslan av obalans i Sweet Chestnut står ofta dörrvakt på tröskeln till en ny andlig fas, människan erfar vad det vill säga att vara ensam och inser att bara denna extrema utsatthet får henne att söka nya dimensioner i tillvaron eller Gud.

 

Storlek: 20 ml